Formulár na odstúpenie od zmluvy

Formulár na odstúpenie od zmluvy
(tento formulár môžete vyplniť a odoslať v prípade, že máte ako kupujúci záujem odstúpiť od zmluvy)

Komu:

Príjemca (Predávajúci): 

Adresa:
Telefónny kontakt:

E-mail: 

 

na vedomie:

TEMOYA s.r.o -   info@temoya.sk

 


Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tovar/služby:
a) .....................................................................................................
b) .....................................................................................................
c) .....................................................................................................

Dátum objednania tovaru/služby: ..................................................................

Dátum dodania tovaru:        .......................................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa (reg. číslo): .............................................................

Adresa spotrebiteľa: ................................................................................

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ......................................

Číslo objednávky: * ..................................................................................................
Číslo faktúry: * ..........................................

Súhlasím s vrátením peňažných prostriedkov na bankový účet číslo:**
SK .........................................................................................


Dátum .....................................


(*) Uvedenie týchto údajov nie je povinné, môže však urýchliť administratívu pri vrátení tovaru.
(**) Číslo účtu sa uvádza v tvare IBAN. V prípade, že kupujúci uhradil platbu za tovar cez PayPal, peňažné prostriedky budú vrátené na tento účet, v prípade, že platba bola uhradená kuriérovi (dobierka), kupujúci bude vyzvaný na oznámenie čísla účtu pre vrátenie peňažných prostriedkov cez e-mail, v prípade, že číslo účtu neuvedie peňažné prostriedky mu budú vrátené poštovou poukážkou na adresu uvedenú v užívateľskom účte kupujúceho alebo v odstúpení od zmluvy.